Oferta

Oferta biura rachunkowego

 

Podstawowy zakres usług:

 • Księgi rachunkowe (pełna księgowość)
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt ewidencjonowany,
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych, sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP, Intrastat itp.,
 • Rozliczenia roczne dla osób fizycznych,
 • Usługi w zakresie obsługi kadrowej, płacowej i ZUS (prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, sporządzanie umów o pracę, umów zleceń itp., oraz obliczanie list płac czy rachunków do umów cywilnoprawnych, kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, itp., sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS, wyrejestrowywanie pracowników ZUS, kontrola ewidencji czasu pracy, wystawianie świadectw pracy).

Dodatkowy zakres usług:

 • Świadczymy usługi organizacyjno-prawne związane z założeniem firmy i wyborem sposobu jej opodatkowania,
 • Reprezentujemy Klienta w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • Wyprowadzamy zaległości,
 • Prowadzimy doradztwo rachunkowo-księgowe,
 • Opracowujemy politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont
 • Opracowujemy instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje kasowe i inne zgodnie z oczekiwaniami Klienta
 • Sporządzamy podatkową dokumentację cen transferowych,
 • Sporządzamy zestawienia i analizy finansowe, prowadzimy rachunkowość zarządczą,
 • Sporządzamy wnioski o zwrot VAT na niektóre materiały budowlane
 • Sporządzamy informacje i sprawozdania dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • Sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe, w ramach udzielonego pełnomocnictwa podejmujemy stałą współpracę z ZUS