Cennik

Cennik

Aby dokonać pełnej wyceny potrzebujemy kilku informacji:

  1. Poznać ilość dokumentów
  2. Poznać rodzaj działalności i formę opodatkowania
  3. Poznać ilość osób i rodzaj umów do obsługi kadrowej
  4. Oczekiwania co do sprawozdawczości, raportowania

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 

  • z ewidencją VAT, do 20 zdarzeń księgowych – koszt usługi 225,00 zł netto

Księgi rachunkowe – spółki i JDG 

  • do 10 zdarzeń księgowych – koszt usługi 525,00 zł netto

Księgi rachunkowe – fundacje i stowarzyszenia (NGO)

  • do 10 zdarzeń księgowych – koszt usługi 367,50 zł netto